Jediný bod programu pondělního prachatického jednání zastupitelů, u kterého nebyl důvod diskutovat, byla volba členů osadních výborů. Prachatičtí tradičně volí tři osadní výbory. V nich usedají lidé žijící přímo v místních částech, které spadají pod město Prachatice. Činnost předchozích osadních výborů skončila s prvním dnem voleb do zastupitelstva loni v říjnu.

Osadní výbory:
- Kahov, Podolí, Oseky, Stádla: Jaroslav Pangl (předseda), Václav Koutný a Lenka Přídová.
- Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka: Milan Zaunmüller st. (předseda), Jana Brabcová a Jaromír Šverák.
- Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice: Jan Machala (předseda), Václav Sitter a Eliška Weyesserová.

„Osadní výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva města a často se vyjadřují k majetkovým záležitostem. Chceme znát jejich názor ve chvíli, kdy dochází například k prodeji, pronájmu nebo směně pozemků. Vyjadřují se a dávají podněty jednotlivých obyvatel,“ vysvětlil prachatický starosta Martin Malý. Podle jeho slov pak vedení města na podněty členů reaguje.

Martin Malý uvedl, že se zúčastnil všech setkání, kde obyvatelé osad předkládali návrhy na členy a předsedy osadních výborů. „Členové dvou osadních výborů zůstali stejní jako v minulém volebním období, změna je pouze u Starých Prachatic, Ostrova a Městské Lhotky, kde je novým členem Jaromír Šverák,“ uzavřel.