Od pondělí 2. března mají ve Vimperku šest osadních výborů. Nově totiž zastupitelé odsouhlasili jeho zřízení pro osadu Skláře. Budou tam tři členové osadního výboru, předseda a dva členové. „Ukázalo se, že jde o dobrou věc. Máme s kým komunikovat - máme partnera pro jednání. A lidé v osadách se aktivizují a řeší problémy ve svém okolí,“ zdůvodnila Jaroslava Martanová, starostka Vimperka důvod založení s tím, že ve Sklářích žijí rodiny s dětmi. Žije tam přibližně dvacet trvale hlášených lidí, a ti si chtějí uspořádat náves, radnice jim určitě nebude bránit. "Rozhodně je osadní výbor prospěšný," doplnila Jaroslava Martanová. Místostarosta Zdeněk Kuncl doplnil, že loni zastupitelé ustanovili osadní výbor pro Boubskou. „V současné době tak máme osadních výborů šest,“ doplnil.

Navíc od roku 2019 má vimperská radnice v rozpočtu pro každý z osadních výborů deset tisíc korun. „O jejich využití si mohou osadní výbory rozhodnout samy. V případě, že je nevyčerpají, mohou si je převést do dalšího roku. Pak už ale propadnou, nemohou si je šetřit více než dva roky,“ vysvětlila Jaroslava Martanová. Některé osady si svůj příspěvek vyčerpaly, jiné si střádají. "My to necháváme jen na jejich libovůli. Například Hrabičtí si koupili pivní sety, tedy lavice na sezení, a stan," upřesnila starostka Vimperka. Na Lipce by si zase za peníze chtěli postavit přístřešek k posezení u tamního hřiště. "Co budou chtít ostatní teprve zjistíme," dodala.

Osadní výbory:
- Vimperk má osadní výbory Bořanovice, Boubská, Hrabice – Cejsice – Křesánov – Modlenice, Lipka, U Sloupů a nově osadní výbor Skláře.
- Každý výbor má v rozpočtu města ročně 10 tisíc Kč, které může využít pro osadu.
- O tom, kde budou peníze využity rozhodují lidé z osad. Zástupci osadních výborů pak radnici rovnou navrhnou, co si lidé v osadách přejí.

Osadní výbory mají kromě jednoho tři členy. Hrabice – Cejsice – Křesánov – Modlenice mají členů pět. Zástupci výborů se pravidelně setkávají s vedením města. Jedna ze schůzek je příští týden, a tam výbory seznámí vedení města s tím, na co chtějí využít letošní příspěvky. „Tam zjistíme, jak by chtěli peníze utratit,“ uzavřela. Peníze pak město proplatí na základě účtenky či faktury. Zástupci osadních výborů se sejdou 9. března. Radnice jim do využití nemluví. "Nejde o aktivitu o jednoho člověka. Na schůzku už přijdou s tím, na čem se shodli sami lidé v osadě, o to je to lepší," doplnil Zdeněk Kuncl.

Zrovna nedávno prý se na radnici dostavil zástupce osadního výboru z Křesánova s tím, že by chtěli upravit náves. Zástupci vimperské radnice proto osadu už dvakrát navštívili, aby probrali podmínky. "Byly tam nějaké dohady, tak jsme nechali udělat dotazníkové šetření, co si na návsi přejí. S tím pomůžeme," shodla se starostka s místostarostou. Město proto zadalo projektování odborníkovi, ale snažíme se domluvit a nejít dohodu.

"Pokud se nám to nepodaří, určitě nebudeme dělat něco, co tam lidé nechtějí. Věřím, že se nám to povede," popsala Jaroslava Martanová. Město má možnost získat i dotační peníze, proto potřebuje mít v ruce projekt. "Lidová tvořivost v tomto případě není na místě, náves v osadě má a vždycky měla nějakou funkci," uzavřela Jaroslava Martanová.