Káva, čaj, voda, maximálně chlebíčky, to je veškerá nabídka, se kterou si musejí vystačit zastupitelé v Prachaticích. Pouze na nápoje je pak omezeno občerstvení při jednání zastupitelů v ostatních městech. Vesměs je zajišťují sekretariáty nebo kancelář starosty. A přítomná veřejnost je na tom ještě hůř, co si s sebou nedonese, nemá.


Ve Vimperku jsou na tom v tomto ohledu o poznání lépe. Jednání zastupitelů se konají v sále Městského kulturního střediska, kde je jim po celou dobu jednání k dispozici bufet s nabídkou i alkoholických nápojů. A toho při jednání využívá jak veřejnost, tak občas i někteří zastupitelé. „Upřímně řečeno mne tenhle dotaz překvapil, ani nevím, že se něco podobného děje," komentoval místostarosta města Jiří Cais.


Podle oslovených zastupitelů by se ale nemělo stávat, že si některý z nich nějaký alkohol v průběhu jednání koupí a vypije. Výjimku podle starostky Jaroslavy Martanové tvoří pouze výjimečné události, kdy je podáván slavnostní přípitek například při posledním jednání zastupitelů v roce nebo po ustavujícím zasedání. Vždy se tak ale děje až po skončení jednání. Připustila ale, že konzumaci alkoholu zastupiteli v průběhu jednání zastupitelstva přitom žádný předpis neupravuje. „Ani jednací řád či etický kodex zastupitele nic podobného neřeší. Zákonnou oporu v tomto případě také nemáme. Nelze využít ani zákoník práce, jelikož se zastupiteli není uzavírán klasický smluvní vztah na základě pracovní smlouvy. Zastupitelé byli voleni a nejedná se tedy o klasický pracovně právní vztah," uvedla starostka.


Nicméně zastupitelé pobírají za výkon své funkce odměnu stanovenou zákonem a město za ně odvádí státu zdravotní a sociální pojištění. Možnost podávání a konzumace alkoholických nápojů v době jednání zastupitelů chce vedení města přesto řešit. „Určitě to otevřeme na pracovním jednání," ubezpečila starostka. Otázkou ale je, zda vedení města bude chtít jít tak daleko, že by při jednání zastupitelů omezilo prodej a konzumaci alkoholu i na veřejnost. „To bychom zase omezovali ty, kteří na jednání přijdou z řad veřejnosti. Abychom to zakazovali, když tam přijde občan, bude sedět v hledišti a sledovat jednání a bude si chtít dát jedno pivo, tak jsem o tom ještě nepřemýšlela," dodala.


Zeptali jsme se proto několika zastupitelů, jak by se zachovali v případě, že by jim byl předložen návrh na usnesení, jímž by se zakázal prodej a konzumace alkoholu při jednání zastupitelstva.


Petr Bednarčík: „Samozřejmě bych pro takový návrh zvedl ruku. Zákaz podávání alkoholu při jakémkoliv jednání zastupitelstva či rady města je úplně stejný, jako v jiném pracovně právním procesu, a to přesto, že se nejedná o klasický pracovně právní vztah. Je vcelku jedno, zda se jedná o zastupitelstvo nebo sněmovnu, alkohol by se prostě v době jednání neměl podávat nikde."


Stanislav Hlava: Neměl bych s tím vůbec žádný problém, ale myslím si, že se tam snad nepije, nebo ano? Ale asi si někdo pivo dá. Já sice pivo piji také, ale za celých šestnáct let v zastupitelstvu jsem si žádné při jednání nedal, určitě nemám s podobným návrhem problém. Myslím si, že se to bez alkoholu vydržet dá. A asi by byl zákaz podávání a prodeje alkoholu v době jednání zastupitelstva dobře, protože tam občas zaznívají takové návrhy a připomínky, že si občas člověk říká, že to nemohl vymyslet někdo střízlivý. Na druhou stranu některé věci projednávat ve střízlivém stavu může být pro slabší povahy asi složité. Nicméně takový návrh bych podpořil, otázkou je, jak se to bude kontrolovat a jak zabránit tomu, že si někdo přinese alkohol s sebou a odejde se napít do předsálí."


Tomáš Koška: „S tím nemám problém. Řekl bych, že každý z nás je schopen to vydržet a jestli si to nedokáže odpustit, pak to asi v pořádku není. Je to stejné, jako v jiné práci, když budu někde zaměstnaný a budu v práci popíjet, tak mne asi brzy vyhodí. Zastupitel sice není klasický pracovně právní vztah, ale o to větší má podle mého zodpovědnost a měl by mít na jednání čistou hlavu. O tom bych v podstatě ani nemusel hlasovat, nechápu ani postoj poslanců, mají možná ještě větší zodpovědnost vůči lidem, kteří je volili a měli by proto mít takovou sebereflexi, že by při jednání prostě alkohol pít neměli. Je to něco, o čem by se podle mne ani hlasovat nemuselo."


Zdeněk Kutil: „Zvedl bych pro to ruku. Máme pracovat, ne pít, to můžeme po zastupitelstvu. To je ukončeno diskusí, pak už to není jednání. Ale při tom se přece nepije, takže ani nevím, proč bychom to diskutovali. Je to služba veřejnosti a při zastupitelstvu by se alkohol pít neměl, to považuji za logické."