„Akci se nám totiž nepodařilo v loňském roce dokončit. Proto jsme požádali ministerstvo o prodloužení termínu realizace a přesunutí dotačních finančních prostředků do fondu rezerv pro letošní rok,“ vysvětlil starosta Miroslav Roučka.