Část peněz už Prachatičtí vložili do dílčích oprav, zejména pak do některých chodníků a schodišť, ať už se jedná o schody ve Štěpánčině parku, nebo přístupovým schodištím k některým domům a opěrným zídkám v této lokalitě. „Tuto část města není možné označit za typické sídliště, už vůbec ne za panelové, proto nebylo možné čerpat dotace ze stejných zdrojů, jako v případě Šibeničního vrchu. Zde v letošním roce celý program končí a bude sem investováno celkem přibližně deset milionů korun," doplnil starosta

V letošním roce proto město začíná směřovat investice právě na třetí bytový okrsek. „Je třeba říci, že jsou to čistě prostředky z rozpočtu města. I proto začínáme drobnějšími akcemi. Jen pro letošek to budou investice za sedm set tisíc korun. Na příští rok bychom chtěli do této části města vložit prostředky do zásadnějších rekonstrukcí komunikací, jako tomu bylo v centru města v minulosti. Víme o dvou, kde se častěji vyskytují poruchy ať už vodovodního, nebo kanalizačního řadu. Jedná se o ulice U Studánky a Chelčického. Pro tyto akce jsme vyhlásili výběrová řízení na projektanty, abychom mohli rekonstrukci zařadit do rozpočtu příštího roku, pokud to zastupitelé schválí. Další projektová dokumentace se připravuje na komunikaci v další části města v ulici U Stadionu, kde se počítá i s úpravou chodníků a vybudováním jejich propojení tam, kde chybí."

Ulice U Studánky se dočká zásadní rekonstrukce. Kopalo se tam před nedávnem. Při odkrytí vodovodního řadu se zjistilo, že potrubí vedoucí vodu do jednoho z pramenů je v takovém stavu, že nemá smysl na něm provádět neustále jen dílčí opravy, ale že je nutná zásadní rekonstrukce. Je zřejmé, že v této lokalitě dochází k častým poruchám vodovodního i kanalizačního řadu, takže je v plánu rekonstrukce této ulice od zrcadla až po ulici Pod Cvrčkovem.
Celá tahle lokalita by měla podle dostupných prostředků projít rekonstrukcí a obnovou, jako je tomu na Šibeničním vrchu.


K regeneraci panelového sídliště patří i péče o zeleň a její nová výsadba. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že už podle názvu Sady se s nedostatkem zeleně nemusejí obyvatelé této části města potýkat, je to pravda jen z části. Zejména vzrostlé stromy byly v minulosti vysazeny  živelně, často v Akci Z. Dnes jsou některé stromy přerostlé a navíc se některé druhy mezi zástavbu jednoduše nehodí. Podle Martina Malého o tom město ví. „Necháváme hodně podnětů na samotných obyvatelích, kteří mají sami nejlepší přehled o tom, v jakém stavu je zeleň v jejich okolí. Jejich podněty se pak zabývá komise životního prostředí, která právě tuto lokalitu v současnosti mapuje více než v minulosti," připustil starosta.