Je proto uzavřena první část ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. „Opravy jsou rozděleny do tří etap,“ řekla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Tato etapa je plánována v termínu od 30. března do 25. května. Vjezd je povolen pouze vstup pro majitele nemovitostí, zásobování provozoven a IZS.