Po pěti měsících se může kontrolní výbor konečně pustit do práce 
v kompletním složení. Po jeho lednovém odvolání a květnové volbě pouze čtyř jeho členů se konečně podařilo zastupitelům vybrat 
a schválit i předsedu výboru. Stala se jím zastupitelka Šárka Janásková.

Kdo je ve výboru:Předsedou kontrolního výboru se stala zastupitelka Šárka Janásková (VPM), členy výboru jsou Jiří Horák, Libor Bezděk, Hana Sovová a Milan Straka.


Byť to na první pohled vypadá snadno, k závěrečnému hlasování se zastupitelé opět prokousávali složitě přes výměnu názorů mezi koalicí a opozicí. Poté, co se v květnu zablokovala volba předsedy výboru, když opozice opakovaně navrhovala bývalého předsedu Zdeňka Kutila, kterého koalice neakceptovala, zbývalo buď ponechat místo předsedy volné a snažit se najít všestranně průchozího kandidáta, nebo dovolit pátého člena mimo zastupitele a pak jednoho z členů pověřit řízením výboru. To by ovšem znamenalo zkomplikovat si cestu k volbě předsedy, který podle zákona 
o obcích musí být pouze některý ze zastupitelů.


Navíc, když zastupitel Bohumil Petrášek navrhl za pátého člena kandidáta koalice, v opozičním zastupiteli Pavlu Dvořákovi, lidově řečeno, bouchly saze. „Takže si tam navolte, koho chcete, to snad není pravda," kritizoval postoj koalice s tím, že si kandidáty opozice kádruje. „Vy jste si udělali kádrovou politiku podle sebe 
a toto je další návrh, který je jednoznačný, abyste si 
s tímhle zastupitelstvem dělali úplně, co chcete, nic jiného to není," zlobil se Pavel Dvořák.