Velkou měrou se o to nejspíše zasadil člověk v nejvyšších patrech vedení města, místostarosta Jiří Cais (ODS). Místo toho, aby se po květnovém bouřlivém jednání, kdy jen o jediný hlas ustál pokus o jeho odvolání, pokusil situaci uklidnit, přilil den před konáním červnového zastupitelstva olej do ohně. Do poštovních schránek obyvatelům Vimperku rozeslal dopis, v němž se vyjádřil k upozornění zastupitelky Šárky Janáskové, že jeho firma IT Profi neposkytovala IT služby obyvatelům sídliště Míru zcela v souladu s platnou legislativou.

Při jednání vimperských zastupitelů, jehož svolání si v souladu se zákonem o obcích vyžádalo devět zastupitelů mimo naplánovaný termín, se proto valná část jednání věnovala místostarostovi Jiřímu Caisovi, jeho podnikatelským aktivitám, smlouvám na dodávky internetu pro základní školy a smlouvám na umístění zařízení na objektech v majetku města Vimperk.


Diskuse k dopisu, který den před jednáním vimperských zastupitelů zaslal Jiří Cais jako místostarosta města Vimperk, se tak dostala až do bodu různé, kdy už po téměř šesti hodinách jednání seděla v sále jen hrstka obyvatel Vimperku, kteří na jednání dorazili možná i právě na pozvání místostarosty uvedené ve zmíněném dopise, který v plném znění zveřejňujeme zde


Přinášíme proto podstatnou část diskuse zastupitelů, kteří se obraceli na místostarostu Jiřího Caise, aby vysvětlil záležitosti uvedené v rozeslaném dopise.

Bez publika, o to ostřeji


Bod různého otevřel zastupitel Zdeněk Kutil (JIH2012) dotazem směřovaným na starostku města Jaroslavu Martanovou. „Měla byste se vyjádřit k tomu, co je v dopise Jiřího Caise. Zarazilo mne, že je tam psáno něco v tom smyslu, že Občanské sdružení Stanislavy Chumanové zneužívá prostředky pro charitu. Druhá věc, aby bylo jasné mezi námi zastupiteli a paní Janásková neodcházela s pocitem osobního osočení, o co tady jde v jejím podnikání a v životě a že bychom se všichni divili, takže o co jde."


„Já jsem o tom dopisu s panem místostarostou mluvila. Já s tím nesouhlasím, nejsem zastáncem rozdávání takových dopisů a nesouhlasím s tím, co je tam v některých případech uvedeno. Je to jeho rozhodnutí, nejsem zastáncem takové prezentace na veřejnosti a webech. K tomu, co tam bylo zmíněno ve vztahu k občanskému sdružení, věřím, že se s panem místostarostou dohodneme na nějaké schůzce, abychom si to vysvětlili, a budeme to rozebírat i na radě města, protože dopis byl rozeslán den před jednáním zastupitelstva. Z mé strany to považuji za ukončené, protože si nemyslím, že takové věci patří na jednání zastupitelstva," uvedla starostka Jaroslava Martanová a předala slovo místostarostovi Jiřímu Caisovi (ODS).


„Já si samozřejmě za tím, co jsem rozesílal, stojím. Vážím si těch skutků, které sdružení jako takové fyzicky vykonává. Na druhou stranu si myslím, že není úplně regulérní a myslím si, že je to systémově špatně, jak sdružení dostává finanční prostředky. Ale říkám, to co jsem napsal, zatím si plně stojím."

Dopis všem Vimperákům je věc veřejná


Iveta Preslová (JIH2012) připomněla, že dopis, o kterém se jedná, není možné chápat jako osobní záležitost Jiřího Caise. „On to napsal jako místostarosta Vimperku a rozeslal ten dopis sedmi tisícům obyvatelům města. A ti lidé se nás ptají a přispívají někteří z nich na sdružení, jestli je pravda, co se tam píše. Pan Cais tvrdí, že si za tím stojí, tak ať je konkrétní a řekne, kde dostává občanské sdružení peníze jinak, než má, nebo jinak, než ostatní. To není jen věcí mezi vámi, občanským sdružením a panem místostarostou. To možná bylo do chvíle, než odešel tenhle dopis. Teď už je to mezi lidmi a oni mají právo na to vědět, jak to je. Jestli mají přispívat, nebo jestli je pravda na straně pana Caise, že je to nějaké pochybné. Je to i obvinění rady města, protože někteří její členové jsou i členy sdružení. To prostě nestačí, ty jsi to, Jirko, poslal lidem a ty jim to musíš vysvětlit. Ať si poslechnou ten záznam, pochybuji, že zítra napíšeš, že jsi to tak nemyslel. Ať si poslechnou záznam, teď konkrétně k občanskému sdružení, pak budu mluvit dál."


Odpověď Jiřího Caise byla stručná. „Mně se systémově nelíbí, jakým způsobem se prostě sdružení dostává k penězům, ale to je systémová záležitost. Já jsem neřekl, že je špatně Hrabický okruh a další záležitost, to ne a budu to i podporovat. Ale na druhou stranu si myslím, že není správně, když někteří sponzoři uvedení i na stránkách sdružení a u některých akcí, jsou z řad firem, které vykonávají práci pro město. To se mi prostě nelíbí."

Činnost sdružení místostarostovi nevadí


V části dopisu, ve kterém se Jiří Cais věnuje Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové, jeho financování, se zmiňuje také o Věře Vávrové starší, a to i na dalších místech. Věra Vávrová starší proto ve svém vystoupení na činnost sdružení reagovala výčtem akcí, které za celou dobu sdružení udělalo, i to, jakým způsobem sdružení vzniklo a za jakým účelem.


V reakci na její vystoupení Jiří Cais uvedl, že neodsuzuje věci, které sdružení Stanislavy Chumanové dělá, ale systém, jakým způsobem získává prostředky. „Já si myslím, že mnohem průhlednější a vhodnější a jednodušší je, když tyto záležitosti vybuduje přímo město. Když mluvím konkrétně o Hrabickém okruhu, bylo vhodnější, aby ho vybudovalo město a i ten nápad z města přišel. Tak proč by to mělo řešit sdružení Stáni Chumanové? My, když jsme udělali zakázku na městě, dostali jsme dopis, byli jsme osloveni, ať přispějeme. Já osobně jsem někdy před pěti lety přispíval asi pět tisíc korun, od té doby ne, protože jsem zjistil, jakým způsobem to funguje, ale to jen jedna věc. Já jsem k tomu své řekl, pokud budete chtít, můžeme si sednout ke stolu a já vám vysvětlím, jaké byly mé pohnutky k tomu, že jsem to napsal. Plně si za tím stojím. Před chvílí jste zmínila několik firem, všechno jsou to firmy, které dělají pro město a to se mi systémově nelíbí," zopakoval místostarosta Jiří Cais.

Bez místních firem a zapojení obyčejných lidí to nejde


Financování sponzorskými příspěvky od firem, které současně dělají pro město zakázky, se zastal i dlouholetý činovník hokejového klubu, člen OS Stanislavy Chumanové a tajemník MěÚ Vimperk Zdeněk Ženíšek. „Paní Vávrová zapomněla, že sdružení získává část příjmů také z charitativních akcí, které pořádá, ať už je to diskotéka nebo bazar, ale vrátím se ke sponzorům. Léta jsem tady dělal v hokeji a vím, jaké je to shánět sponzorské peníze. To sdružení je na tom svým způsobem úplně stejně, jako malí hokejisti, fotbalisti, lyžaři a tak dále. A jiné firmy tu ve městě nemáme, takže jestli se budeme koukat na občanské sdružení a že je špatně, že jí nějaká firma něco dala a že je to špatně, pak musíme odsuzovat i malé fotbalisty, hokejisty a tak dál. Buďme rádi, že tu máme nějaké firmy, které peníze do takových věcí dají, a važme si toho," konstatoval Zdeněk Ženíšek.


Odmítavě se k názoru Jiřího Caise, pokud se týká činnosti sdružení, postavil i bývalý starosta a člen sdružení Bohumil Petrášek (VPM). „Já nemohu souhlasit s tím, co tu říkal pan místostarosta, že by ty akce mělo platit město. To prostředky dává do jiných důležitých projektů a akcí. A město nemá tu možnost, kterou má občanské sdružení, vyjednávat s dodavateli a tlačit je na nízkou cenu. A další věc je, že členové sdružení tam odpracovali spoustu hodin zadarmo. A to je věc, která se nikdy nemůže podařit na akci, která je pro město realizována dodavatelsky. Jak uvedla paní Vávrová, akce, která je ohodnocena na sedm set tisíc, má realizační cenu díky tlaku na dodavatele, dohadování s ním, což město ze zákona o zadávání veřejných zakázek nemůže udělat, díky práci členů sdružení a ostatních lidí z města zadarmo, se postaví za poloviční nebo třetinové náklady. A město pak může peníze, které takto ušetří, může investovat jinam," zdůraznil Bohumil Petrášek.

Existuje ještě koalice, nebo ne?


Podle zastupitele Zdeňka Kutila zajímá v souvislosti s dopisem Jiřího Caise i aktuální stav v koalici vimperského zastupitelstva. „Vy máte rozkol v koalici, vy si nerozumíte, vy, pane místostarosto, obviňujete paní starostku, máme být v tomto městě nejistí, na to nám odpovězte. Vy se navzájem napadáte přes poštovní schránky, to zajímá veřejnost, proto tu dnes bylo tolik lidí. Vyjasněte si to," obrátil se zastupitel k vedení města.
„Já jsem nenapadl paní starostku. Zopakuji to, já jsem napadl systém, který se mně osobně nelíbí, nelíbí se mi městské sochy, které jsou na Hrabickém okruhu, které jsou za peníze města, které si myslím, měly být v parku. Prostě systémově by to mělo být jinak. Já nenapadám paní starostku, ani členy rady, v žádném případě," vysvětloval Jiří Cais.


Svůj názor přidal i zastupitel Lukáš Sýs (ANO). „Chtěl jsem mlčet, ale nemůžu, nezlobte se na mne. Já v tom vidím jen to, že se, Jirko, prověřovalo tvoje podnikání, na čemž byla nějak zainteresována rodina Vávrových. A mně z toho vychází, že jsi je chtěl jen očernit, je to hnusné plácnutí do vody. Paní Vávrová tu vysvětlila, jak je to s jejich financováním, pan Ženíšek to řekl skvěle, kdyby tady nebyly firmy, které by sponzorovaly sport, tak tu ve městě nemáme nic. V mých očích je to jenom hnusné obvinění, nevím, co je to za praktiky. Viz další věta: Stejně tak by mohlo být zajímavé se zabývat podnikáním a další činnosti doktorky Janáskové. Vysvětli to, co je to za praktiky, že dáš lidem do schránek takový dopis," reagoval Lukáš Sýs.

Je jasné jedno, Jiří Cais a Šárka Janásková se nemusí


V odpovědi Jiří Cais mimo jiné jasně naznačil, že celá záležitost už nabrala ne věcnou, ale osobní rovinu. „Já to samozřejmě vysvětlím. Moje firma je dodavatelem pro městské organizace, to se samozřejmě nelíbí. Paní Janásková je také dodavatelkou pro město nebo městské organizace, takže můžeme řešit i tuhle věc. Já neříkám, že dělá něco špatně, říkám, že můžeme řešit a šetřit i tyhle záležitosti, to se tu pak budeme šetřit navzájem. Ale je to prostě záležitost, kdy od začátku, kdy jsem řekl, že přijmu místo místostarosty, tak rodina Vávrů a paní Janásková má se mnou problém. A to je prostě do začátku a je to systémové. Paní Janásková také na koaličním jednání prezentovala, nevěřila jsem vám a stále jsem hledala, co bych na vás našla. A to se mi povedlo, takovou větu, jste paní Janásková pronesla," obrátil se Jiří Cais směrem k zastupitelce Janáskové.


Ta reagovala okamžitě. „Jen chci říct, že na koaličním jednání jsem doslova řekla: Nevěřila jsem vám a nikdy vám věřit nebudu, tak je to doslovně, je tu na to víc svědků. Ale co se týká mého podnikání vůči městu. Je pravdou, že ošetřuji psy v městském útulku, je to práce, na kterou mne pozve vždy odbor životního prostředí. Účtuji jim ceny nižší než v místě a čase obvyklé, protože mají málo peněz a snažím se, aby ta péče byla co nejlevnější. Nicméně nemám na to žádnou smlouvu. Odbor si může vybrat, jakého veterináře si pozvou, a rozhodně nelpím na tom, abych to nedělala, takže nechápu, kam vaše slova míří," podotkla.


Podle starostky Jaroslavy Martanové je faktem, že za ošetření psů v útulku města je Šárkou Janáskovou účtována pouze cena injekce, není započítávána cena práce. To potvrdil i vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál. „Ze strany paní doktorky Janáskové je péče o psy v městském útulku charita. Sám mám doma několik zvířat a vím, co stojí péče o ně. Pohybuje se to řádově v běžném roce kolem tří čtyř tisíc korun, jednou jsme v případě operativního zákroku hradili asi čtrnáct tisíc korun. Při tom množství psů, které projdou naším útulkem, je to skutečně charita," uvedl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.


K položení dalších dotazů vyzvala následně starostka zastupitelku Ivetu Preslovou a zeptala se, zda má ještě další otázky. „Kolik toho mám, to záleží na panu Caisovi. Možná, kdyby se teď omluvil za to, co lidem přistálo do schránek, a řekl, uznávám, že to byla chyba, nedělá se to, a ty to, Jirko, víš. Ty útočíš naprosto na všechny, nejsi konkrétní, jedeš, že jen ty jsi svatý, že jen ty jsi něco dokázal, ani jsi neocenil práci ostatních při strategickém plánu města, to nebyla tvá práce, to byla práce celého týmu lidí, nepřivlastňuj si ji. I tam je důvod k omluvě. Další věta: Nevím, jestli je to nezákonné, ale neetické určitě. Ty to nevíš? Jestli to nevíš, tak si to zjisti, ale nepiš to na papír. Příště od tebe chci vědět, jestli praktiky, které se dějí v radě města, jsou zákonné nebo nezákonné. A zabývat se podnikáním paní Janáskové? To je jasné vyhrožování a říkej si, co chceš. Jaké jsou další činnosti, na které poukazuješ," obrátila se Iveta Preslová s dalším dotazem na místostarostu.


„Já samozřejmě, když si sednu s paní Janáskovou, tak jí to vysvětlím, já to tu nebude řešit veřejně," uvedl místostarosta.

Hádky, pletichaření a politikaření

To ovšem Ivetu Preslovou neuspokojilo: „Ty jsi tohle poslal lidem do schránek, sedmi tisícům lidí. To nemůže říkat jen paní Janáskové. Tohle jsi poslal a musíš těm lidem říct, proč jsi to poslal, nemůžeš říct, že si to vyříkáš mezi čtyřma očima. Hádky, pletichaření, politikaření, neříkám, že všichni. Vyjmenuj, kterých se to týká," vyzvala další citací z dopisu místostarostu k odpovědi.


„Já to vnímám tak, že současné zastupitelstvo města řeší jenom samo sebe. Neřeší žádný rozvoj, neřeší to, jak půjde město dopředu, řeší jen samo sebe a to se mi nelíbí. Podívej se, o čem se dneska na zastupitelstvu bavíme. Stále se bavíme, dle mého názoru, o hloupostech. Neřešíme konkrétní věcný rozvoj a takové věci. Samozřejmě tu byla regenerace panelového sídliště, ale zase to bylo vyhroceno někam jinam. Myslím si, že kdyby občané vzali košťata a vymetli nás tady odtud, asi by udělali dobře. Protože zastupitelé se zabývají sami sebou a to se mi nelíbí," odpověděl Jiří Cais.


„Ty řekneš na to, že jsme ti řekli, že jsi nám nedodal celkové materiály a nebyl si nám to schopný říct, že se zabýváme sami sebou, že nehlasujeme tak, jak bychom měli, že se ptáme, ty tvrdíš, že se zabýváme sami sebou? Kdy ty jsi naposledy zvedl ruku, například minule pro dětské hřiště, hrozně proti. To je taky rozvoj města. Já se tě tady ptám: hádky, udávání, házení špíny, zákulisní pletichaření, politikaření. Protože jsi napsal, neříkám, že všichni, vyjmenuj mi ty, s tím, co jsi udělal loni v září, nekoukej na mne takhle, ty víš, co jsi provedl loni v září, vysvětli mi, které lidi jsi tím myslel. Mám to opravdu tady vytahávat? Mám ten papír opravdu vyndat, Jirko, chceš to," reagovala Iveta Preslová přímou otázkou.


„Vyndej ho, ano, samozřejmě, ukaž ho," odvětil místostarosta.


„Že jsi přišel mezi nás, aby si podrazil paní starostku? Že jsi přišel mezi nás a říkal si, já tam s nima dělat nemůžu a teď se tady tváříš jako svatoušek a napíšeš, že my politikaříme? Ty si politikařil, Jirko, nikdo jiný," reagovala zastupitelka.


„Iveto, ty tady vyhrožuješ něčím, já jsem nic nepodepsal. Nepodepsal. Já jsem pouze řekl, že se zastupitelstvo zabývá pouze samo sebou," konstatoval místostarosta.


O zklidnění situace se pokusila opět starostka Jaroslava Martanová. „Já bych chtěla, abychom to vrátili k původnímu smyslu. Vy jste se tu, paní Preslová, ptala, dala jste otázky, aby vám to pan místostarosta vysvětlil. Pan místostarosta vám na něco odpověděl, nevím, jestli vám bude odpovídat dál. Ale to přehazování si narážek nikam nepovede. Pokud k tomu ještě někdo něco má, chce znát odpověď, ať je to na zvukovém záznamu, ať si to tu řekneme a posuneme se dál," vyzvala starostka.


Iveta Preslová se vrátila dalším dotazem k činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové a k výroku místostarosty, že umístění dřevěných soch na Hrabický okruh nebylo systémově v pořádku. „Byla jsem se tam podívat, vím, o které sochy se jedná. Ale v radě seděl pan Cais a schvaloval to, že sochy na Hrabický okruh půjdou. Byl tam. Tak proč tady, Jirko, vytahuješ, že se neměly sochy na okruh dávat? To je prostě nepochopitelné," pozastavila se zastupitelka nad názorem Jiřího Caise, který následně uvedl: „Zase jsi nepochopila jednu věc, já kritizuji ten systém, ne to, že se tam sochy daly. Systémově se mi to nelíbí, myslím si, že to mohlo být jinak," uvedl a dále už se nechtěl vyjadřovat s tím, že už vše zaznělo.

Slušně vždy a všude, ale jak to bude?

O vyjádření starostky k nastalé situaci požádal Zdeněk Kutil. „Paní starostko co s tím budete dělat, jste zodpovědná za vedení města. A říkala jste tady několikrát, že budete postupovat vždy a všude slušně, padni, komu padni. Já bych od vás také potřeboval slyšet nějaké stanovisko k celé situaci, a nemyslím to jako útok," ujistil zastupitel.


„My jsme měli za naše sdružení nezávislých kandidátů heslo slušně vždy a všude a my se tak chováme. Tato otázka, která vznikla v rámci koalice a tohoto chování, se probere na našem jednání. Kdo přijde, ten přijde, bude pozvána i paní Janásková a záleží na ní, jestli přijde," odpověděla starostka Jaroslava Martanová.


Závěrečná reakce k celému bodu, který se týkal dopisu místostarosty Jiřího Caise, patřila zastupiteli Lukáši Sýsovi. „Musím zareagovat, nebude to asi úplně hezké, ale v první řadě musím potvrdit to, co tu říkala Iveta Preslová, co se dělo loni v září. Myslím, že to každý z těch opozičních zastupitelů řekne, že to tak bylo. Hřejete si hada na prsou, paní starostko. Teď to neříkám kvůli tomu, jak slyším z města i z médií, že se já tlačím na místo místostarosty. Já jsem i napsal, že si myslím, že na to ještě zkušenosti nemám, a že by to mohl dělat někdo jiný i z koaličních zastupitelů moudřejší. Ale já to nebudu a na místo místostarosty se necpu. Ale za mne, jako za člověka, Jirko po tomhle, nemůžeš tam být z morálního hlediska, nezlob se na mne," uzavřel Lukáš Sýs.