Jednání po třiadvacáté hodině není v případě vimperského zastupitelstva ničím výjimečným. V tomto volebním období si dokonce už vyzkoušeli přetáhnout hodně dlouho přes půlnoc. Podobná situace se málem zopakovala v září, kdy ale většina zastupitelů rokovat přes čas stanovený jednacím řádem odmítla a jednání po přerušení pokračovalo za dva dny.


Zejména opoziční zastupitelé kladením bezpočtu otázek prakticky ke každému bodu často dlouhého programu dávají delší dobu starostce Jaroslavě Martanové najevo, že by měla jednání zastupitelstva svolávat častěji. Naposledy se tak stalo při posledním jednání v prodlouženém čase, do kterého právě četnost jednání navrhl zastupitel Lukáš Sýs. Na pokračování jednání chyběl, i proto se tématu dotkli zastupitelé jen částečně. Nicméně i tak z diskuse vyplynul jasný požadavek opozice, jednání zastupitelů by měla být častější.


Starostka Jaroslava Martanová se sice vyššímu počtu jednání nebrání, současně ale navrhla, aby se uskutečnily pravidelné schůzky zastupitelů jednou za měsíc na radnici s úředníky. „V rámci zlepšení informovanosti budu iniciovat pravidelné setkávání zastupitelů jednou za měsíc bez ohledu na to, zda to bude těsně před konáním řádného zastupitelstva, nebo mezi jednáními, aby každý zastupitel mohl přijít na město a seznámil se detailně s podklady k jednání z rady města," navrhla.


Podle zastupitele Pavla Dvořáka bude opozice na příštím jednání předkládat návrh na deset jednání za rok, tedy každý měsíc s vypuštěním letních prázdnin. S tím by starostka neměla problém.


Opačný názor má zastupitel Josef Bejček. Podle něho se situace nezmění ani častějším jednáním, pokud se bude opozice chovat stejně, jako dosud. „Jen chci připomenout, že je to vždy v důsledku obstrukcí, které tu předvádí opozice, je to v podstatě politikaření, nic jiného. Proto bych zachoval současný stav," konstatoval zastupitel.


Podle Pavla Dvořáka předloží opozice na dalším jednání návrh, který by upravoval jak četnost jednání, tak příslušné předpisy včetně jednacího řádu.

Počty jednání vimperského zastupitelstva za uplynulých třináct let:

Rok   počet Opozice ve vimperském zastupitelstvu usiluje o častější svolávání jednání. Prospělo by to prý i tomu, že by zastupitelstva končila dříve.Zdroj: Deník/Miroslav Fuchs
2003      8
2004      9
2005     10
2006 *  10
2007     10
2008     10
2009     11
2010 *    8
2011 ** 10
2012 ** 10
2013      8
2014 *   7
2015      7
2016 **  6
* – navíc ustavující jednání nového zastupitelstva
** – navíc jednání k samostatným bodům (2011 – odkoupení bývalé lesnické školy, 2012 – pronájem honiteb, 2016 – jednání vyvolané na požadavek zastupitelů)
Od roku 2003 se vimperští zastupitelé v období letních prázdnin sešli celkem šestkrát (2003 srpen, 2004 srpen, 2006 červenec, 2007 červenec, 2009 srpen a 2011 srpen.
Dvakrát za jeden měsíc se vimperští zastupitelé v posledních třinácti letech sešli celkem třikrát (2016 červen, 2012 duben, 2005 červen)