Jako přinejmenším nestandardní vnímá takový způsob oznámení také Prachatickým deníkem oslovený Úřad na ochranu osobních údajů. „Pro eventuální další postup  Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou v daném případě  relevantní faktické  podklady například adresa domu, kde byly výzvy vylepeny, případně jakékoli podrobnosti – možní svědci, kontakt na osoby, kterých se to týká, a podobně," uvedla mluvčí úřadu Hana Štěpánková.

Zajímalo nás také stanovisko úvěrové společnosti poskytující půjčky bez ručitele. Na elektronickou žádost o vyjádření zareagoval jednatel firmy Michal Kraumann, který potvrdil slova tajemníka městského úřadu Karla Paška. „Radnici jsme se jako vlastníkovi objektu omluvili a uznali jsme, že není patřičné, aby tímto způsobem bylo zveřejněno, že nám někdo dluží peníze. Ujistil jsem tajemníka, že se nic takového nestane," potvrdil Michal Kraumann.

Současně ale uvedl, že v obchodních podmínkách, které jejich klienti podepisují, mají uvedeno, že pokud si dlužník neplní své závazky, může být takto postupováno. „Nejde ani tak o to, že neplatí, což samozřejmě pro nás není nic příjemného, ale o to, že nekomunikuje," zdůraznil jednatel firmy. Obhajoval tak vysoké úročení poskytovaných půjček. „Máme velké riziko, že lidé neplatí, a nejhorší, co se stane, je vymáhání pohledávek u soudu. Lidé si vezmou půjčku, možná zaplatí jednu dvě splátky a pak přestanou platit a zcela odmítají komunikovat. Ustanovení v obchodních podmínkách o možném zveřejnění je i z důvodu, že přece jen některým z nich vadí, když se jejich jméno někde zviditelní. Rozhodně se nejedná o obchodní politiku naší společnosti, nicméně se může stát, že některý z lokálních zástupců tímto způsobem postupuje, pokud dlužník jednoduše dlouhodobě nekomunikuje," zdůraznil Michal Kraumann s tím, že případ z Prachatic mohl spadat do této kategorie.
Na základě zkušeností Úřadu na ochranu osobních údajů jeho mluvčí Hana Štěpánková upozornila, že u některých společností je při poskytování půjčky po dlužnících vyžadován souhlas s tím, že jejich osobní údaje budou v případě porušení povinností různým způsobem zveřejněny. Jinými slovy na to, co uvedl jednatel společnosti Michal Kraumann. „Je třeba říci, že pokud jde o souhlas, jen málo lidí si uvědomuje, že souhlas je právní akt – je projevem svobodné vůle. Nicméně souhlas musí být informovaný a je otázkou, zda poskytnutá informace skutečně naplňuje podmínky, které zákon o ochraně osobních údajů ukládá," dodala Hana Štěpánková s tím, že dotčené osoby by měly vědět, že mohou podat na jednání společnosti stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů.

„Pokud se jedná o zákon na ochranu osobních údajů, samozřejmě nám toto oznámení koncipoval právník. Proto se jedná o tak zvanou neúplnou zprávu, která neobsahuje citlivé osobní údaje. Ale jsme svým způsobem v absurdní situaci, kdy si někdo od nás půjčí, nevrací peníze často úmyslně, což nikoho nezajímá, ale následně je zkoumáno, zda jsme takovým oznámením neporušili jeho práva tím, že jsme se nešetrně o jeho závazku zmínili. Na druhou stranu se nedivím, že některému z kolegů dojde trpělivost a vylepí oznámení na dům, jako se to stalo v Prachaticích," brání postup společnosti její jednatel.

Také podle vyjádření tajemníka úřadu Karla Paška by nejspíše k problému nedošlo, pokud se podobná oznámení umístí uvnitř domu na poštovní schránku případně na dveře konkrétního bytu. „Toto byla netypická forma oznámení, ale pokud vázne komunikace ze strany dlužníka, chápu, že firma hledá různé způsoby, jak jej informovat a předejít tak v krajním případě exekučnímu řízení," doplnil Karel Pašek.