Podle ředitele Správy NP a CHKO Šumava Františka Krejčího to ale znamená, že někdo najde variantu, která nepoškodí ochranu přírody. „Například nebude mít negativní dopad na populaci tetřeva. Ale to musí skutečně posoudit někdo jiný, ne park. Technické řešení musí vymyslet projektant a investor,“ vysvětluje své stanovisko k Hraničníku Krejčí.

Jednoznačně zamítavý postoj ale zastává v otázce projektu lyžování na Smrčině. „To je absolutně mimo jakékoli představy a chápání předmětu ochrany přírody v rámci Národního parku Šumava. Pokud by chtěl někdo odsouhlasit lyžování na Smrčině nebo Hraničníku, znamenalo by to i ztrátu mezinárodního kreditu. Z mého pohledu není možné stavět sjezdové areály na území národního parku a už vůbec ne na Smrčině, kde je první zóna,“ ohrazuje se proti podobným myšlenkám ředitel parku.

Je sice teprve leden, ale již v těchto dnech se začíná diskuse o novém návštěvním řádu a potažmo i o splouvání Vltavy. „Platnost současného návštěvního řádu skončí 30. dubna, proto už nyní připravujeme návrh nového. Řešíme to společně s obcemi, máme naplánováno i jednání rady parku tak, aby se včas všechno stihlo. Je jasné, že nejsložitější bude jednání o splouvání Teplé Vltavy od Soumarského mostu po Pěknou. Začátkem tohoto týdne budeme jednat s potenciálním posuzovatelem z hlediska zásad Natury 2000 a na výkonném výboru pak bude stanoven přesný harmonogram,“ informoval Krejčí.

Podle ředitele Správy NP a CHKO Šumava Františka Krejčího to ale znamená, že někdo najde variantu, která nepoškodí ochranu přírody. „Například nebude mít negativní dopad na populaci tetřeva. Ale to musí skutečně posoudit někdo jiný, ne park. Technické řešení musí vymyslet projektant a investor,“ vysvětluje své stanovisko k Hraničníku Krejčí.

Jednoznačně zamítavý postoj ale zastává v otázce projektu lyžování na Smrčině. „To je absolutně mimo jakékoli představy a chápání předmětu ochrany přírody v rámci Národního parku Šumava. Pokud by chtěl někdo odsouhlasit lyžování na Smrčině nebo Hraničníku, znamenalo by to i ztrátu mezinárodního kreditu. Z mého pohledu není možné stavět sjezdové areály na území národního parku a už vůbec ne na Smrčině, kde je první zóna,“ ohrazuje se proti podobným myšlenkám ředitel parku.

Je sice teprve leden, ale již v těchto dnech se začíná diskuse o novém návštěvním řádu a potažmo i o splouvání Vltavy. „Platnost současného návštěvního řádu skončí 30. dubna, proto už nyní připravujeme návrh nového. Řešíme to společně s obcemi, máme naplánováno i jednání rady parku tak, aby se včas všechno stihlo. Je jasné, že nejsložitější bude jednání o splouvání Teplé Vltavy od Soumarského mostu po Pěknou. Začátkem tohoto týdne budeme jednat s potenciálním posuzovatelem z hlediska zásad Natury 2000 a na výkonném výboru pak bude stanoven přesný harmonogram,“ informoval Krejčí.