„Minulý týden řešili naši technici na základě reklamace občanů zanesené kanalizační přípojky na náměstí Přátelství v Prachaticích, jedná se o několik panelových domů, které jsou napojeny na kanalizaci o průměru 200 milimetrů. Kanalizace byla téměř neprůchodná v důsledku usazování tuků, lidem to dělalo problémy s domácím odtokem kanalizace. Pro naše techniky to znamená nasazení čistícího vozu a mechanické uvolnění tukových nánosů, které se odplaví na čistírnu, zde musí být znovu zachytávány. Zhruba dva dny práce na čištění přípojek, zvyšují se tím náklady městu na údržbu kanalizační sítě,“ informovala Renáta Kollarczyková z jihočeského VaKu.
„Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace,“ vysvětlil Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti VAK Jižní Čechy.
Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku. V nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky odstraněny mechanicky přivolaným specialistou.
Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. Pro vývařovny a podobné provozy platí, že by měly mít na zachycení tuků takzvané lapoly a řádně je provozovat. „Provozy i domácnosti by správně měly tuky shromažďovat do většího množství v nádobách či barelech s uzavřeným víkem a odvážet do sběrných dvorů. Především větším společnostem hrozí v případě vypouštění tuků do kanalizace pokuta,“ zdůraznil Jan Jindra. „U firem či podniků, zaměřených na veřejné stravování nebo potravinářskou výrobu, provádíme kontroly včetně namátkových a rozbory odpadních vod,“ zdůraznila Olga Štíchová, ředitelka provozu VaK.
„Na oleje a tuky máme k dispozici barel, do kterého je vyléváme. O odvoz barelu se potom stará specializovaná firma, která odvoz zajišťuje jednou za čtrnáct dní. Jedná se o vývoz dvou až tří barelů, které nám firma zase vymění,“ sdělila číšnice prachatické restaurace Marika Koukolová.
Dle slov majitele pizzerie v Prachaticích, Petra Moravce, vyvážejí barel s olejem podle potřeby. Jedná se o vývoz jednou za čtvrt roku.