Zhruba před týdnem vysvětlil starosta Prachatic Martin Malý, že vyhláška, kterou dostali na stůl zastupitelé, je pouze legislativní úpravou, která musí být.


Jak slíbil, tak také bude. „Cena se nemění. Lidé budou i nadále platit pět set korun za osobu a rok," zkonstatoval Malý. Důvod vydání nové vyhlášky města pak vysvětlil vedoucí finančního odboru městského úřadu Václav Janda. Podle jeho slov bylo nutné vyhlášku upravit pouze z toho důvodu, že se změnil zákon o místních poplatcích. „V něm byl kromě jiného rozšířen okruh poplatníků nebo došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku za odpad. I přesto, že změny nevyužijeme, musíme vyhlášku upravit," zkonstatoval Václav Janda.


Veškeré změny zastupitelé odsouhlasili a nová vyhláška proto začne platit hned 1. ledna 2013.