Proto Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, požádala radu města, aby dočasně vyhověla oddílům s cenou za pronájem umělého trávníku, kam by přesunuly své tréninky. „Podnět vzešel od oddílu TK Rumpál Prachatice, který má, stejně jako další oddíly, nasmlouvané tréninky ve sportovní hale. Ceník ale schvaluje rada města,“ vysvětlila Radovana Kutláková.

Pronájem jedné hodiny v hale totiž stojí pět set korun, na umělém trávníku rovnou tisícovku. Rada města proto na dobu, kdy nebudou mít oddíly možnost trénovat v hale, cenu za pronájem umělého trávníku, srovnala. Jak ale upozornila Radovana Kutláková, jedná se o oddíly, které mají jednak tréninky objednány a navíc, od září budou mít umělý trávník k dispozici v časech, kdy na nich netrénují jiné oddíly, které mají časy už dopředu zamluvené. Cenu za výměnu krytiny ukáže výběrové řízení. Jakmile bude vysoutěžená firma, pustí se do práce.