K narušené hrázi místní lidé vzhlížejí s obavou. Odborníci proto posuzují, nakolik je rybník bezpečný. Na snímku je Tomáš Pecival, který zastupuje společnost Vodní Díla – Technicko bezpečnostní dohled. Zavádí penetrační sondu do hráze. Na břehu již vypuštěného rybníka se sešla komise, aby zhodnotila stav a bezpečnost vodního díla. Vojáci ve středu zpevňovali cestu k rybníku, aby se v případě ohrožení dalo zasáhnout.