Nestává se zase až tak často, že by někdo něco daroval městu. Vimperští zastupitelé před časem schválili přijetí daru ve formě pozemků pod budoucí základní technickou infrastrukturou v těsném sousedství lokality, kde samo plánuje individuální bytovou výstavbu a ZTV pro zhruba dvě desítky stavebních parcel.


Jenomže ze zmíněných parcel se městu zatím podařilo odprodat jen jedinou a jejím vlastníkům nakonec město dodatečně kupní cenu snížilo. „Doposud je většina neprodaných a nemáme k vyznačeným stavebním parcelám ještě ani ZTV. Nyní tedy zastupitelstvo projednalo návrh vlastníků soukromých pozemků pod touto lokalitou, které jim byly vydány v rámci restitucí a do kterých hodlají investovat. Tak to bylo schváleno i v územním plánu a město jim v jejich záměrech nechce bránit. Na druhou stranu je možné, že ve chvíli, kdy v této lokalitě bude stát více domů, bude o ni větší zájem ze strany dalších investorů pro rodinné bydlení," uvedla místostarostka Jaroslava Martanová.


Otázkou je, zda si tímto vstřícným krokem město tak trochu nepodkopává šanci udat dříve vlastní pozemky, které jsou rámcově v hodnotě kolem tisíce korun za metr čtvereční. „Cena byla stanovena s ohledem na výši nezbytných nákladů pro budování ZTV, nic víc není v ceně kalkulováno, takže pro město z prodeje neplyne žádný další zisk," podotkla místostarostka s tím, že je na zvážení zastupitelů, zda nakonec nerozhodnou navržené pozemky prodat za cenu nižší, ovšem bez budování ZTV.


V žádném případě podle Jaroslavy Martanové ale případná dřívější výstavba na soukromých pozemcích neohrozí ani neprodraží následnou výstavbu na městských pozemcích tím, že by nebylo možné obě lokality propojit z hlediska inženýrských sítí. „Oba záměry musí spolu komunikovat, bez toho to nebude možné. I to byla podmínka odboru investic a údržby, aby se pak nebudovaly dvě na sobě nezávislé sítě, a totéž bude platit i pro dopravní řešení," ubezpečila místostarostka.


V této souvislosti bude podle jejích slov potřeba dořešit ještě konečné řešení napojení stavební lokality na výpadovku směrem na Zdíkov. Na zastupitelstvu předložený návrh totiž počítá s vyústěním komunikace proti odbočce k areálu Vodník, což není nejlepší řešení. „Podle mého názoru, až dojde na lámání chleba, bude odbor dopravy požadovat jiné řešení. Momentálně navrhovaný vjezd na silnici druhé třídy může být komplikovaný," doplnila.