Jenže ani v letošním roce nezískali dotaci, která by mu napomohla s financováním nákladné akce. Město tak bude muset celou revitalizaci provést na vlastní náklady. Podle Jindřicha Bukovského z Městského úřadu Netolice se ale Netoličtí nechtějí vzdát rozsahu projektu, který naplánovali v loňském roce.


„Zdá se, že budeme muset celý projekt rozdělit na etapy. Přesto doufám, že se ho povede realizovat tak, jak jsme si představovali," konstatoval Jindřich Bukovský.


Podle navrhovaného projektu měly být v Němčičkách vykáceny všechny přestárlé jasany a také olše, které brání řádnému průtoku vody v místním potoce zejména při větších deštích. Stromy by následně měly být nahrazeny novou výsadbou z méně vzrostlých javorů. Místo části nynější jasanové aleje by navíc Netoličtí chtěli vysázet sad, v němž by měly růst staré a vzácné odrůdy ovocných dřevin. Tento plán by chtěl Bukovský dodržet.


„V nejbližší době budu jednat s projektantkou, která akci připravovala a dohodneme se, jakým způsobem by se dala revitalizace provést i za těchto podmínek," vysvětlil vedoucí odboru hospodářského a životního prostředí. Podle něho ze všech žádostí o dotaci z operačního programu Státního fondu životního prostředí uspěly v jižních Čechách letos jen tři. „Za takových podmínek asi nemá smysl o dotaci z tohoto programu znovu žádat," uzavřel Jindřich Bukovský a doplnil, že podrobnosti o realizaci akce by měly být známy do několika týdnů.