V roce 2016 skončilo na potenciálně nebezpečných skládkách 2,5 milionů tun komunálních odpadů. Přitom více než třetinu hmotnosti komunálních odpadů tvoří bioodpady. Snazší třídění bioodpadů pro domácnosti proto pomůže snížit množství směsných komunálních odpadů v popelnicích. Pouze bioodpad, který je kvalitně vytříděný přímo na místě vzniku, je možné zpracovat na kompost zlepšující kvalitu půdy nebo na bioplyn nahrazující dovážený zemní plyn.

Česká republika již řadu let v rozporu se směrnicí EU o skládkování odpadů ukládá na skládky ročně bezmála milion tun biologicky rozložitelného odpadu, jenž se ve skládkách rozkládá na metan. Ten má na svědomí 19 % globálního oteplování způsobeného lidskou činností.

Zlepšit třídění bioodpadů v obcích znamená krok správným směrem. Města a obce by se měly zaměřit nejen na sběr zahradních odpadů (tráva, listí, větve, zbytky ovoce a zeleniny), ale také na sběr kuchyňských odpadů. Třídit do kontejnerů na bioodpad kosti, maso, zbytky jídel, nebo exkrementy domácích mazlíčků u nás domácnosti většinou nemohou. Tyto druhy odpadů je přitom možné zpracovat v bioplynových stanicích zpracovávajících kuchyňské odpady. (Hnutí DUHA samozřejmě odmítá plýtvání potravinami způsobující jejich vyhazování.)

Ke třídění všech, tedy i kuchyňských bioodpadů, nás nabádá také platná evropská legislativa. Všechny členské země EU do konce roku 2023 musí zajistit tříděný sběr odpadů ze zahrad a parků a také kuchyňských odpadů z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodů a jídelen.

K vyššímu stupni třídění bioodpadů by pomohlo také zvýšení skládkovacího poplatku a zavedení poplatku za spalování směsných komunálních odpadů v nové odpadové legislativě, což nám doporučuje Evropská komise i OECD.

Ministerstvo životního prostředí by v novém odpadovém zákonu dále mělo konečně zakázat skládkování všech biologicky rozložitelných odpadů, nejpozději od roku 2024, a přestat blokovat technologie úpravy odpadů, které umožní co nejdříve přestat skládkovat biologicky rozložitelné odpady [8].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Ministerstvo životního prostředí učinilo dílčí krok ke zlepšení třídění odpadů. Od dubna 2019 mohou domácnosti třídit zahradní bioodpad celoročně. Ministerstvo by však především mělo v novém zákoně o odpadech konečně od roku 2024 ukončit skládkování milionu tun kompostovatelných, biologicky rozložitelných odpadů. Technologie i investoři jsou k dispozici, chybí pouze politická vůle naplnit dvacet let platnou evropskou směrnici o skládkách.

Dalším důležitým bodem je zvýšení poplatku za skládkování s třídící slevou pro hodně třídící obce, které úspěšně motivují domácnosti k třídění nebo kompostování bioodpadů.”

HNUTÍ DUHA