„Jak rostlina odkvete, zbydou po ní semínka. Ta vydrží v zemi až osm let, záleží na počasí a vegetační době. Snažím se, aby se tato chráněná kytka rozšířila. Ještě loni jich kvetlo jen asi deset, letos už je to paráda. Navíc nepráškované seno z louky mým ovcím moc chutná,“ vypráví spokojeně Karel Mašek.

Hořečková louka je hned vedle jeho domu. Jde o evropsky významnou lokalitu, o kterou pečuje v rámci projektu CZ-SK South LIFE. Pozemek si kvůli rostlinám pronajal před pěti lety od obce Stachy a vedle hořečku, který je dokonce českým subendemitem, tu roste řada dalších vzácných druhů rostlin. Pan Mašek každoročně sleduje růst zdejší populace, své květiny si čísluje a porovnává s údaji z minulých let. Manželka a děti mu v tom pomáhají. „Abych měl přehled, tak jsem si ke každé rostlině dal cedulku. Poznám ji už podle lístečků. Pár hořečků roste už i o kus dál. Tento rok je jich tu mnohonásobně více, než v předchozích létech. Líbí se mi také další kytky. Jsou tu vstavače, kruštíky, lilie i hořec panonský,“ uzavírá amatérský botanik.

K tomu si zjišťuje informace o jiných vzácných rostlinách, které rostou na jeho louce a také eviduje množství vody, které tu naprší. Při vyprávění vždy drží v ruce svůj „hořečkový“ sešit. Bez něj na louce nedá ani ránu. V něm eviduje všechny přírodní vlivy, které působí na růst „jeho“ květiny.

„Letošní deště hořečku prospěly. Kvetou více. Rozšířují se po celé louce. Je to nejvíce za zhruba deset let. Svoje hořečky si hlídám. Navíc mi z Budějic slíbili novou ohradu se zábranami, aby mi na hořečky nelétal štěrk ze silnice,“ shrnuje Karel Mašek a chválí spolupráci s Jihočeským krajem, který je garantem tohoto projektu na ochranu přírody rozprostřeného na 11 lokalitách v Jihočeském kraji a dalších na jižním Slovensku. Jeho cílem je optimalizace managementu na lokalitách, rozšíření biotopu a zvýšení populace.

V Česku je kolem 70 lokalit vzácného hořečku českého, ale jen na polovině z nich pravidelně kvete. „U pana Maška jsme zaznamenali největší nárůst, co se počtu květů týká. Aktuálně má zaevidovaných 83 kvetoucích rostlin. Je to velký úspěch a on je svým způsobem rekordman,“ chválila ochránce Milena Vlášková, vědecký manažer mezinárodního projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Podle Jiřího Brabce, který je autorem záchranného programu hořečku českého se díky projektu zlepšila péče o vegetaci na hořečkových lokalitách. „Vhodně nastaveným managementem došlo na mnoha lokalitách k vytvoření ideálních podmínek pro klíčení a růst hořečků,“ uvádí Jiří Brabec. Podle cílů projektu by po dobu jeho trvání mělo dojít ke zlepšení stavu ochrany a zvýšení populace hořečku o minimálně 10 procent a rozšíření současného území, tzv. habitatu druhu o 50 procent. „Důležitý cíl je také to, že optimalizované metody managementu, vyzkoušené v rámci projektu budou šířeny a replikovány v jiných regionech,“ uzavírá jeho vedoucí Eva Ježková.

Karel Mašek je jedním z několika majitelů luk, se kterými v rámci tohoto projektu Jihočeský kraj spolupracuje. Potřebné managementové práce provádí už od začátku fungování projektu. „Baví mě to. Do ochrany této vzácné květiny jsem zapojil celou rodinu. Každodenní péče pomohla. Místo jsem ohraničil provázkem a louku seču mozaikově. Mám dané termíny na sečení, výhrab mechu a odvoz hmoty,“ popsal Karel Mašek. Před zimou ho čeká ještě hodně práce. Lokalitu musí ještě celou posekat a hlavně pečlivě vyhrabat a zbavit mechů, zejména v místech, kde se v letošním roce vysemení hořečky.

Pavel Pechoušek