„Jedná se o montáž celkem tří nových lamp. Hlavním důvodem je především špatná viditelnost na některých místech. Celkové náklady odhadujeme na částku dvacet pět tisíc korun, které bude obec hradit plně z vlastních zdrojů. Vše by mělo být hotovo v srpnu,“ uvedl starosta obce František Mráz.