„Získali jsme stavební povolení. Cílem akce je zajištění zásobování vody pro obyvatele této části města a odkanalizování. Máme v plánu postavit vodovodní řad v délce téměř sedm set osmnáct metrů a kanalizační stoku. Na původním vodovodu udělalo své hlavně stáří a nyní je již doslova v havarijním stavu a vznikají zde proto nejrůznější poruchy. Letos jsme jich tu měli snad okolo šesti,“ popisoval hlavní důvody města jeho starosta Petr Kubašta.

Vlachobřezské nyní čeká výběr zhotovitele a podání žádosti o dotaci. „Celkové náklady odhadujeme na částku okolo třiceti milionů korun. Přesnější částku ale budeme pochopitelně znát až po výběru konkrétního zhotovitele. Pokud budeme úspěšní při žádosti o dotaci, pustili bychom se do samotné rekonstrukce již v příštím roce. Dokončena by měla být naopak do dvou let,“ upřesňoval.

Obyvatelé sídliště by se ale v příštím roce měli dočkat také opravy přilehlých komunikací a rozšíření parkovišť. „Znovu vše záleží na úspěšném získání finančních prostředků. Je v našem zájmu připravit občanům co možná nejlepší podmínky pro život,“ dodal Petr Kubašta.