„Jedná se o přípravu celkem čtrnácti parcel pro výstavbu rodinných domů. Hlavním naším cílem je udržení mladých obyvatel Nebahov v obci. Jinými slovy nechceme, aby obec z důvodu bydlení opouštěli. Uvidíme, jak vše bude vypadat. Jsme připraveni nabídnout možnosti i okolním obyvatelům. Do výstavby se pustíme patnáctého května. Vše by mělo být hotovo do konce srpna,“ uvedl starosta obce František Mráz.