„Jedná se konkrétně o dva byty ve staré škole. Byl v ní dříve jeden byt, postupem času jsme zde vybudovali druhý. Chceme našim občanům, kteří zde bydlí, co nejvíce zlepšit podmínky. Stará okna jsou již pochopitelně v nevyhovujícím stavu. Po rekonstrukci samozřejmě i občané ušetří při topení. Zažádali jsme o dotaci ve výši sedmdesát dva tisíc korun. Stejnou částku ještě obec vloží z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obce Jiří Rohlík.