„Původně byl zdrojem vody pouze malý potok. Voda byla proto často znečištěná a navíc v zimě potok zamrzal až na dno. Vyvrtali jsme studnu, kterou v příštím týdnu napojíme na vodovodní řad. Obyvatelé tak dostanou kvalitní pramenitou vodu. Celkové náklady se vyšplhají na částku sto osmdesát tisíc korun,“ uvedl starosta Martin Menšík.