Nejdříve se scházeli na návsi maskovaní lidé, které pomalu přebíral mladý Rychtář. Počítal a vítal všechny do doby než přišli i Aranka a Fero. Těch hned bylo plno všude, a že dávky jim nedali a taky, že psí knížku dokonce zébrali.

To už ale bylo deset hodiny a Rychtář dovedl průvod k obecní radnici. „Hola, héj otevřetééé dvéře já Rychtář sem přivedl trochu z mého dnešního rééje,“ vyřvával. Po chvilce se dveře otevřely a vyšel pan starosta Josef Furiš a vyslechl si žádost od Rychtáře, že průvod městem provede a na zákonnost pořádek v obci bdít bude, když právo a klíč od radnice dostane. ,,No mladý Rychtáři musíš víc nahlas, a taky dobře žádat, ale šlo ti to a časem i to ostatní přijde,“ řekl pan starosta a předal rychtáři klíč od radnice i právo nad obcí do nedělního poledne a potom do vozíku něco přidal.

Kolečko na návsi, ovládla Miss Afrika se svým Huhu tancem, který byl hlavním hitem dne i následného večera. Průvod potom nastoupil do autobusu, který řídil sám kat Mydlářem, neboť Zbytiny to jsou ještě Koryto a Blažejovice a i tam musely maškary zavítat. V Korytě je přivítala mlha, vlídní lidé a děti z dětského domova. V této části jsou lidé štědří a hodní a Rychtářův průvod pěkně pohostili. Nechyběla tradiční návštěva dětského domova, kde rychtář dar od průvodu masek předal. Z Koryta do Blažejovic s malou zastávkou u kapličky, výběr pokut neukázněným řidičům. V Blažejovicích lidé opět rej masek vítali a všechny napojili i nakrmili, aby byli na tu večerní slávu silní.

Ladislav Beran