V plném květu jsou tulipány, macešky a další jarní květiny, na svůj čas teprve čekají růže. Zámečtí zahradníci už odkryli i barokní kašnu a sochy a brány nejrozsáhlejší částí zámeckého areálu, která vznikla ve 2. polovině 17. století, jsou pro návštěvníky dokořán. Projít se dá po všech čtyřech částech: po terasách tzv. Štěpnice, Letní jízdárny, lemované kulisami vzrostlých lip, a Dolního parteru a také po Horní zahradě s volnou zahradní úpravou, hudebním pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem.