Městys Strážný přes prázdniny provedl kompletní údržbu a opravy všech učeben, společných prostor, kabinetů dále pak byly provedeny venkovní opravy budovy a oplocení školního areálu. Byla dokončena rekonstrukce školního hřiště.

Tedy v novém školním roce téměř vše nové a opravené. Veškeré práce byly provedeny svépomocí vlastními zaměstnanci. Máme dlouhodobou snahu přilákat nové žáky tím že jim je nabídnuto vynikající zázemí pro výuku pohybové aktivity, ale i tematické výlety po okolí.V zimní sezóně je pro školu bezplatně k dispozici i nově zrekonstruovaný lyžařský areál. Škola disponuje i výborným technickým a počítačovým zázemím, interaktivní tabule, LCD monitor v každé učebně, wifi síť po celé škole, pro každého studenta notebook......

Počty dětí

I. třída - 3,

II.třída - 4,

III.třída – 2,

IV.třída – 5,

V.třída- 1

celkem do školy chodí 15 dětí

Do Mateřské školy ve Strážné chodí 20 dětí. 

Jiří Vacek