Výroční schůze bilancovala uplynulé období, které bylo velmi plodné a na akce bohaté. V úvodu uctili zdravotně postižení kolegy, kteří již na ně shlíží tam ze shora. Po té přivítal Augustin Sobotovič starostku města Martinu Pospíšilovou a místostarostu Ladislava Touše, kteří pravidelně zdravotně postižené přichází pozdravit.

Ve zprávě o činnosti odstupující předseda přednesl a vyhodnotil rok uplynutý. "Byli jsme v lázních, na výletech, v Týně nad Vltavou na otáčivém hledišti, opekli jsme vuřty a uspořádali Mikulášskou zábavu. To vše bylo pěkné, hlavně se nám již několik let daří připravit pro kolegy, kteří nemohou na mikulášskou rozvést jim dárky do domovů," uvedl Augustin sobotovič.

Po bilanci přišly zprávy o hospodaření a revizní komise. Následovala volba předsedy. Ta byla veřejná a celá členská základna si za nového předsedu zvolila Svetozára Hargaše. Ten poděkoval panu Sobotovičovi za vše, co pro členy a celou základnu udělal a dodal, že se bude snažit pokračovat v tom, co on začal. Poté předali odstupujícímu předsedovi dárkový koš a ostatní poděkovali potleskem ve stoje. "Za toto krásné gesto vám děkuji a vehnali jste mně slzy do očí," řekl na závěr Augustin Sobotovič.

Na závěr diskuse poděkovala všem za to, co pro město dělají a jak se o vše dobře starají Martina Pospíšilová, která dodala "My na vaše jednání chodíme rádi a děkujeme za pozvání. Vždyť vy jste určili ráz města, začali jste jeho budování a vy jste nám nechali ten nejlepší dar, na který moje i ostatní generace musí navázat.“ Poté předala společně s Ladislavem Toušem dar Augustinu Sobotovičovi za jeho dlouholetou a plodnou práci v čele volarských tělesně postižených občanů.

Ladislav Beran