Nejmenší školáčci, kteří za sebou mají skoro první rok za školními lavicemi proto dorazili do knihovny, kde knihovnicím dokázali, že za prvních několik měsíců školního roku si čtení oblíbili a dokáží přečíst nahlas z dětské knížky. Společně předčítali z knihy Miroslava Tvrze Kde se nosí krky.