Vynášení morany je jejich tradiční zvyk spojený se zahájením velikonoční prodejní výstavy v prostorách školy. Děti z prvních tříd základní školy si připravily pásmo písniček a lidových tanců, kterými roztančily nádvoří školy. Za zpěvu pak došly k Živnému potoku, kde pak moranu vhodily do vody, poslaly zimu pryč a přivítaly jaro.

Stanislav Falář