Přímo ve Vimperku si přítomní mohli prohlédnout výstavu lokomotiv a drezín, silničních veteránů a a hasičské techniky. Připravena byla i prohlídka depozitáře SPŽS, výstava k historii železnice a výročí vzniku ČSR. Ve Lčovicích pak byla připravena prezentace SDH Lčovice, prohlídka nádražní budovy a nechyběl ani kulturní doprovodný program.