Odtud pak pokračovala do Husince, Prachatic, Vitějovic, Lhenic a Netolic.