Jde o dílo, které na náměstí ve Čkyni bylo od roku. 1933, ale násilně bylo zničeno německou nadvládou roku 1940. Nyní jeho kopie přijde na původní místo. Zastupitelé obce při této příležitosti sedm ocenění. Mezi nimi bylo jmenování čestným občanem pro pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše in memoriam. Ocenění osobně převzal Radim Beneš, který je potomkem Bedřicha Beneše, který byl bratrem pana prezidenta.

Při té příležitosti také byl otevřen pro prohlídku památník na náměstí za hudebního doprovodu CK Kvintentu a také se sázel Stromu republiky.