Vzpomínky, ale sem tam i bouřlivou výměnu názorů na tehdejší i dnešní dění vždy spolehlivě zahladila pohodová hudba jihočeských Dixie Old Boys.