Na poslední vítání občánků letošního školního roku dorazilo šest nových obyvatel se svými rodiči, sourozenci i prarodiči. Byli to Adam Janoušek, Adriana Sitterová, Jakub Čížek, Lillien Schmidtová, Milada Zíková a Jan Kuna.

O tradiční kulturní program se naposledy postarali předškoláčci z Mateřské školy v Zahradní ulici pod vedením Ivy Ambrůzové a Marie Tomanové. Malí zpěváčci jdou po prázdninách do první třídy a tak se s nimi paní matrikářka a pan starosta rozloučili se sladkou odměnou.