V nové Lesní dílně si zájemci budou moci vytvářet jednoduché výrobky dle tradičních šumavských řemesel, ale také v rámci výměnných zážitkových programů nahlédnou do historie Šumavy a Bavorského lesa, historie ochrany přírody, dřevařství, sklářství či tradic a zvyků.

„Učebna Lesní dílna je rozdělena do dvou částí. V té první budou účastníci na sedmi plně vybavených pracovních stolech vyrábět jednoduché výrobky z přírodních materiálů. Druhá část je určena pro prožitkovou výuku či práci s interaktivní tabulí. Součástí učebny je venkovní terasa, která bude jistě oblíbeným místem pro realizaci programů. Pohled odsud na Studenou Vltavu pak přímo vybízí účastníky vyrazit do šumavské přírody,“ představila Lesní dílnu vedoucí středisek environmentální výchovy Správy NP Šumava Martina Kučerová.

Po covidové pauze Jaroslav Pulkrábek opět Volarákům vyprávěl o staré Šumavě.
Toulky starou Šumavou se vrátily do Volar

„Lesní dílna bude otevřena celoročně a budou zde probíhat akce jak pro školy, tak pro širokou veřejnost v rámci programů pro veřejnost. Naším cílem je, aby se tato učebna stala i místem setkávání místních lidí, aby zde probíhaly přednášky o historii, ochraně přírody, ale také aby si účastníci mohli vytvořit jednoduché tradiční šumavské výrobky,“ dodala. Tato učebna vznikla za účelem realizace přeshraničních česko-německých programů. Je tak dalším úspěšným projektem, na kterém spolupracovaly správy národních parků Šumava a Bavorský les.

V rámci tohoto projektu, který byl podpořen z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko vznikla v Národním parku Bavorský les nová expoziční místnost na téma Luzný v Návštěvnickém centru Hans-Eisenmann-Haus v Neuschönau, která seznamuje návštěvníky s faunou a flórou obou chráněných území, a interaktivně představuje biologickou rozmanitost a dynamiku přírody. Expoziční místnost „Luzný“ v německém Neuschönau si už návštěvníci procházejí od loňska.

Mistrovství Šumavy v pečení prasat v Hartmanicích 2021.
Pečená prasata provoněla Šumavu. Nejlepší měl tým Polepšovna club Točník

Do učebny „Lesní dílna“ ve Stožci zavítají od října nejprve partnerské školy Národního parku Šumava a od příštího roku jsou v projektu plánovány česko-německé výukové programy, kdy se partnerské školy Národního parku Šumava vydají do návštěvnického centra Hans-Eisenmann-Haus a naopak německé školy navštíví Lesní dílnu ve Stožci. Na programech se vždy potká česká a německá třída, součástí programů bude také seznámení s němčinou a češtinou, proto byl v rámci projektu vydán česko-německo-bavorský slovník a také školní sešity. Tyto materiály obdrží účastníci všech programů Lesní dílny. Zdejší zážitkové programy zprostředkují hodnoty společného přírodního a kulturní prostoru a posílí regionální identitu a uvědomění si hodnot šumavské přírody.

„Správa Národního parku Šumava vybudovala za 30 let opravdu jedinečný systém středisek environmentální výchovy. Máme několik učeben, pobytová zařízení, venkovní areály a samozřejmě také plně kvalifikovaný personál, který ekologickou výchovu realizuje na velmi vysoké úrovni. Snahou obou národních parků je zajímavou a zábavnou formou nejen předávat informace, ale hlavně u dětí budovat pozitivní vztah k přírodě. V nové učebně Lesní dílny, kde zájemci vedle teoretických znalostí získají i ty manuální, bude možné zvýšit povědomí o společném přírodním a kulturním dědictví, které je potřeba trvale uchovávat především pro budoucí generace. Vše pak podtrhuje skvělá spolupráce mezi národními parky Šumava a Bavorský les. I díky takovým projektům mohu říci, že Šumava už opět nemá hranice,“ uzavřel ředitel Správy NP Šumava Pavel.

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava