Ti, kdo nestihli nebo na ně nezbyla vstupenka, si mohou inscenaci vychutnat ještě jednou v neděli 8. ledna od 18.30 hodin v hostinci U Koryta ve Svaté Maří.