Pohledem svého fotoaparátu zachytil jaro ve Lhenicích Petr Dvořák.