"Součástí projektu je i úprava koryta Volyňky v délce 58 metrů a vybudování provizorní lávky zhruba 25 metrů po proudu řeky,“ upřesnil náměstek hejtmana s tím, že hotovo by mělo být na podzim.

Dopravní situace ve Vimperku je pro řidiče velmi komplikovaná, zároveň se totiž opravuje Sušická ulice od kruhového objezdu po výjezd z města směrem na Zdíkov. „Je to průjezdné na semafory a bude stále,“ říká Jaroslava Martanová k současným dopravním opatřením a dodává, že město se na pracích podílí novými chodníky a inženýrskými sítěmi. Zhruba 800 metrů dlouhý úsek ulice by se měl rekonstruovat do 4. června.

Zmíněný most přes Volyňku ve Vimperku bude poslední částí postupných úprav průtahu městem ve směru České Budějovice – Kvilda. Jak upozorňuje starostka Jaroslava Martanová, Vimperští průběžně s krajem na těchto akcích spolupracují. „Stěžejní byla rekonstrukce železničního viaduktu, která se dělala v letech 2009 a 2010,“ připomíná starostka a připojuje, že vozovka je nyní uložena o 1,2 metru níže. Umožňuje to průjezd velkých nákladních vozidel.

Na adresu mostu přes Volyňku starostka konstatovala, že už má „svoje odžito“. Už zde byly zahájeny přeložky inženýrských sítí. Až začne demolice starého mostu, musejí řidiči počítat s úplnou uzavírkou. Objížďka bude vedena po místních komunikacích a po estakádě, pod níž se most nachází.