Poslední zkouškou před skutečným zápisem prošly děti z Mateřské školy v Krumlovské ulici, kde pro ně paní učitelky Klára Černá, Eliška Kratochvílová a vedoucí učitelka Leona Tomanová připravily několik úkolů. Ty děti perfektně splnily a dokázaly tak svým rodičům, že jsou k zápisu do první třídy výborně připravené.

Zápisy do prvních tříd se v Prachaticích konají v pátek 5. dubna od 14 do 17 a sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin. K zápisu jdou letos děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a také dítě, kterému byl ve školním roce 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci mají právo pro své dítě zvolit jakoukoliv základní školu v celé České republice, v případě naplněné kapacity se přednostně přijímají žáci dle příslušných spádových obvodů určených vyhláškou zřizovatele školy.

S sebou rodiče musejí mít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.