V první polovině programu si děti ve skupinkách složily puzzle, které pak pomocí kouzelné Albi tužky ovládaly. Systém s názvem Kouzelné čtení nabízí dětem vzdělávání zábavnou formou. Knížky i kouzelné Albi tužky je možné si v knihovně zapůjčit a pohrát si s nimi kdykoliv v otvírací době oddělení pro děti a mládež. Další čtyři Albi tužky nabízí knihovna k zapůjčení domů, na tyty výpůjčky je ale čekací listina. V druhé polovině pátečního programu si malí návštěvníci ve skupinkách hráli různé společenské deskové hry, největší úspěch měly postřehové hry Duch a Barvínek. Tyto i mnoho dalších deskovek si mohou čtenáři zahrát v knihovně i kterýkoliv další den, ač už se nebude jednat o čas prázdninový. Týden volna je u konce a my věříme, že Městská knihovna Prachatice přispěla dětem svým programem k příjemně strávenému času. Programu v knihovně se celkově zúčastnilo přes dvě stě dětí a dospělých, jarní prázdniny v knihovně se opět velmi vydařily.

Lucie Jiraňova, Městská knihovna Prachatice