V sobotu 20. července proběhla na letišti ve Stunkovicích nad Blanicí akce pod názvem „Prázdninové odpoledne na letišti“. Diváci zde mohli shlédnout akrobatické kousky na nebi vynikajících pilotů Martina Šonky a Petra Kopfsteina. Na své si přišli také na stanovištích složek IZS a bezesporu i u stanoviště historické vojenské techniky. Vidět například mohli ukázku práce policejních psovodů či si mohli detailněji prohlédnout vybavení vozidla kriminalistické techniky. Pro koho již pak bylo teplo neúnosné, mohl se nechat pokropit vodou z hasičské stříkačky místních dobrovolných hasičů.