Také ve Čkyni přišli 5. května 2017 občané k Památníku obětem válek položit věnec. Tím si připomněli stejný den r. 1945, kdy zde na náměstí došlo k občanskému odporu proti nacizmu. Tehdy se zde střílelo, byl jeden mrtvý a tři ranění občané Čkyně.

Konec války je zdravé stále připomínat

Zdravice na setkání přednesli: místostarosta obce Čkyně Jaromír Kainc; podplukovník Vojtěch Plesník, předseda Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje. Za sdružení zde byl i další veterán zahraničních operací - major Zdeněk Kolář. Položení věnce doprovodily hymnou zpěvačky se sbormistrem Jaroslavem Fafejtou.
Spolupořadatel akce Petr Martan uvedl, že pieta ve Čkyni by měla připomenout nejen osvobození obce Americkou armádou, ale i 72. výročí od konce války a osvobození celého českého území Sovětskou a Americkou armádou. V posledních letech se často zmiňuje pouze Americká armáda. Soudobý nevděk za osvobození od nacizmu Rudou armádou ze států bývalého SSSR je urážka duchovní podstaty 8 700 000 padlých vojáků - také za naši svobodu. Je to neúcta pro 144 000 vojáků z tehdejšího Sovětského svazu, kteří položili životy na území Československa. Bez nich by nebylo ani osvobození Čkyně Americkou armádou (ta měla 116 padlých vojáků na území Čech). Nositeli onoho nevděku jsou často euro-multikulturalisté kolem nás.

Příležitost k uvědomění si vlastenectví a svobody

Setkání ke květnovým událostem je místem pro udržování paměti národa. Nelze však přepisovat dějiny, jako se dělo za komunismu. Do roku 1989 jsme si každoročně ve Čkyni připomínali osvobození Čkyně Rudou armádou, o té americké se nemluvilo. Dnes na většině území Česka se mlčí, nebo je to obdobné jako tehdy - ale obráceně.

Nepřepisujme opět dějiny a udržujme paměť národa

Paměť národa spoluvytváří cennou vlastnost - vlastenectví. K ochraně vlasti a národa je potřeba osobního veřejného nasazení. Právě o tom je připomínání českého národa za dobu německé nadvlády. Kdyby nebylo českých vlastenců, byli bychom součástí Německa či vysídleni dle jejich plánů někam za Ural. Udržování historické paměti je významné právě dnes, kdy je národní uvědomění zpochybňováno. Naše národní identita je zeslabována multikulturní politikou Evropské unie. Být vědomým nositelem paměti národa a vlastencem musí zůstat cennou občanskou vlastností a ne nacionalismem.

Petr Martan