Položením věnce uctili památku s vedením města v čele se starostkou Volar Martinou Pospíšilovou i volarští občané společně s členy Akademického klubu třetího věku Aktiv České Budějovice. V jeho čele stojí profesor Gabriel Švejda příbuzný Charlese Havlata. Pietní akt začal hymnami České republiky a Spojených států amerických.Po té v projevu vyzdvihla Martina Pospíšilová úlohu osvobození města Volar americkými vojáky a nesmyslnost bitvy, ve které Charles Havlat padl a stal se pravděpodobně poslední obětí amerických vojáků na našem území. Na závěr vyzvala všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku všech obětí tohoto nejhoršího válečného světového konfliktu všech dob.
Po tomto aktu se uskutečnil pietní akt na hřbitově, kde je pochováno devadesát pět žen Pochodu smrti, který se vydal z Německého Halmstadu a skončil ve Volarech.Tyto ženy již nestihli krásné májové slunce a slabostí a vysílením zde našly místo věčného odpočinku. Ženy, které již se nevrátili domů, aby vychovávaly děti a vnoučata a sdíleli krásný pocit vítězství. Na začátku války byly vytrženy od svých rodin, a musely snášet útrapy koncentračního tábora. Na konci války musely absolvovat nesmírně fyzicky a psychicky náročný pochod, aby, ve Volarech na konci války našly smrt. Bylo to jen zvýraznění nesmyslnosti, kdy se jedna rasa a jeden národ chtěly vyčlenit nad ostatní a přinesly k nám i do celého světa dobu zmaru a utrpení a to se již nikdy nesmí opakovat. To přednesla v proslovu členka již zmíněného klubu z Českých Budějovic paní Ludmila Suchá. Dále zdůraznila nesmyslnost všech válečných konfliktů a poukázala na to, že i dnešní době jsou místa, kde se stále válčí.
Poděkovala zastupitelům města Volary a starostce města za, to že o toto pietní místo dbají a poděkovala zejména za konferenci kterou zde pravidelně k tomuto Pochodu smrti připravují pan Zdeněk Krejsa s babičkou Jaroslavou Krejsovou a os.Krerbul.
Gabriel Švejda přečetl židovskou modlitbu, která je určena právě pro volarské pietní místo tohoto pochodu, která končila sborovým amen.
Po té v proslovu vystoupila starostka města Martina Pospíšilová, která připomněla hrůzy a nesmyslnost druhé světové války a zdůraznila nutnost si tyto dny a historické události připomínat. Ve svém projevu zvýraznila toto místo, které je velmi významné nejen pro občany Volar a mnoho lidí a měst celého světa. Zde odpočívá devadesát pět žen, které nám neustále připomínají nesmyslnost válek a jejích následků, již nikdy se nesmí opakovat takovýto válečný konflikt a je důležité si jej stále připomínat, byť je již šedesát devět let od jeho konce.
I na tomto místě se pietní akt skončil minutou ticha, po které členové Akademického klubu položili devadesát pět bílých růží k hrobům obětí Pochodu smrti ve Volarech, květiny položili i mnozí volarští občané a celý pietní akt byl tím důsledně ukončen.
Ladislav Beran.