Tři mláďata si podle slov Josefa Amorta pochutnávala na uhynulém srnčeti.

Orel mořský na jihu Čech běžně žije, hnízdiště má například u rybníků na Českobudějovicku, podle některých také u Boletic. Myslivci návštěvu orla vítají.

Podle slov Josefa Velka z Obecních lesů v Chrobolech neškodí a rychle a dokonale likviduje uhynulé kusy zvěře.