Na pódiu se střídali muzikanti s muzikou různých žánrů. Historik Ladislav Čepička z Vimperka působivě mluvil o trase Zlaté stezky, která procházela i Kubovou Hutí a neopomněl ani na připomenul historie Kubovky, jak se obci, která je 1000 metrů nad mořem a zdejší železniční stanice je nejvýše položenou v Česku, říká. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený mluvil nejen o kůrovci, ale i Boubínu a jeho pralese a odpovídal na otázky přítomných lidí.

Volarská fotografka Lucie Rambousková přivezla prezentaci fotografií ze Šumavy a procházka celým rokem byla úchvatná. Z nejvyšší hory Šumavy Gr. Arber (Velkého Javoru), Pancíř, Luzný, Plechý, Třístoličník a Hochstein do údolí plných mlh a oparů a samozřejmě nechyběla tolik fotografkou oblíbená zima a mrazy. K vidění bylo panorama Alp a kopců v dáli a nechyběly řeky Vydra, Křemelná, Vltava ani Lipno.

Na závěr dodejme, že výtěžek ze vstupného byl darován Domu klidného stáří v Pravětíně.

Ladislav Beran