Jedna z nich zašla i městský úřad. Kytičku a příspěvek na boj proti rakovině koupili a do kasičky přidali všichni volarští úředníci i Volaráci, kteří přišli něco vyřídit. Den proti rakovině byl v letošním roce sbírkou na boj s rakovinou tlustého střeva.

Ladislav Beran