Společně s ředitelkou Zdeňkou Gálovou jsme připravili k tomuto kulatému jubileu oslavu pro bývalé i současné zaměstnance školy. Ti ve středu 18. dubna v odpoledních hodinách využili možnost prohlédnout si interiéry školy i nedávno zrekonstruovanou školní zahradu.

Na pátou hodinu se všichni přesunuli do Městského kulturního střediska ve Vimperku, kde si prohlédli zvětšené fotografie bývalých pedagogických i nepedagogických kolektivů a výtvarné práce dětí. Naskytla se jim příležitost nahlédnout do kronik z let minulých a na promítacím plátně zhlédli prezentaci fotografií, která mapovala vývoj školy od jejího založení po současnost.

Poté vystoupily děti z pěveckého kroužku paní učitelky J. Procházkové s autorskými písněmi. Paní Drahomíra Málová nacvičila s dětmi ze 3. třídy MŠ Mírová minimuzikálek a děti ze 4.třídy MŠ Klostermanova pod taktovkou paní učitelek J. Kolářové a J. Frišové zazpívaly pásmo písní.

MŠ Klostermannova, Vimperk