Masopustní tradice zkrátka patří i sem a sobota zde byla hodně veselá.