Za velké podpory místních se v sobotu 25. srpna vydal na námluvy. A jak je již dobrým zvykem, ani letos jeho snaha nakonec nezůstala marná. V Lažištích je Konopická vždy plná smmíchu a hudby a jinak tomu nebylo ani tentorát.